top of page

Sinds 2012 schrijf ik elk seizoen een nieuwsbrief. 

In deze nieuwsbrieven probeer ik een basis te leggen voor een beter begrip van de acupunctuur.

Dit jaar wil ik u meenemen op reis door de Nei Jing, het basisboek van de Chinese geneeskunde.

In 2015 deelde ik een aantal bevindingen met u uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, waarin acupunctuur de hoofdrol speelt.

In de nieuwsbrieven van 2014 leg ik uit hoe met name emoties in relatie staan tot de vijf elementen en hoe ze klachten kunnen veroorzaken als deze relatie uit balans is. 

In deze serie nieuwsbrieven geef ik uitleg over de filosofie van de vijf elementen en hoe onze organen aan deze vijf elementen gerelateerd zijn. 

In de eerste serie nieuwsbrieven leg ik uit hoe het Chinese karakter van een seizoen weergeeft wat er in de natuur gebeurt en hoe dit in relatie staat tot de mens. Ook leg ik uit hoe de mens gezien kan worden als een afspiegeling van de kosmos, dat de mens een onderdeel is van de natuur en daarom ook haar wetten zou moeten volgen om zo gezond mogelijk te blijven.

bottom of page